Η ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ  ΤΗΣ  ΑΓΙΑΣ  ΓΡΑΦΗΣ

Δ

 

Δάκνω

δαγκώνω, (μετ.) κακολογώ, υβρίζω

Δαμάζω

εξημερώνω, τιθασεύω

Δάμαλις (η)

κόκκινου χρώματος αγελάδα

Δασμός

φόρος που επιβάλλεται στο εμπόριο

Δέηση

παράκληση, ικεσία, προσευχή

Δεισιδαιμονία

παράλογος φόβος για υπερφυσικές δυνάμεις

Δεκάτη

φόρος ίσος με το 1/10 της όλης ποσότητας

Δεσμά

οι αλυσίδες των καταδίκων

Δεσπότης

άρχοντας, επίσκοπος, δυνάστης, κύριος

Δηλονότι

δηλαδή

Δηλώ

δηλώνω, γνωστοποιώ, ανακοινώνω επίσημα

Δημηγορώ

βγάζω λόγο στον λαό, αγορεύω

Διάβολος

αυτός που διαβάλλει, συκοφαντεί

Διάγω

διαβαίνω, ζω, περνώ τον καιρό μου

Διάδημα

στεφάνι πολύτιμο που φοριέται ως σύμβολο εξουσίας

Διαθέτης

αυτός που καθορίζει την διαθήκη του

Διαθήκη

διάταξη, συμφωνία, συνθήκη Θεού - ανθρώπου

Διαλλαγή

συμβιβασμός, συμφιλίωση

Διαμαρτύρομαι

μαρτυρώ επισήμως, ικετεύω, παρακαλώ

Διαμερίζω

χωρίζω τι σε μέρη, μοιρασιά

Διανομή

το χώρισμα σε μέρη, μοιρασιά

Διαρπάζω

αρπάζω δια της βίας

Διασάφηση

διευκρίνιση, εξήγηση, ερμήνευση

Διάταξη

τακτοποίηση, διαταγή, προσταγή

Διατρίβω

διαμονή σε κάποιον τόπο

Διαφθείρω

καταστρέφω, βλάπτω ηθικά

Διδαχή

διδασκαλία

Διεγείρω

τονώνω, ζωηρεύω, προκαλώ, ξυπνώ

Διεσπαρμένος

διασκορπισμένος

Διεστραμμένη

(διαστρέφω) γυρίζω ανάποδα, ασεβής, στρεβλώνω

Διό

γι΄αυτό

Διόσκουροι

δίδυμοι αδελφοί τους οποίους θεωρούσαν προστάτες της ναυτιλίας δια τούτο έβαζαν και τις σημαίες τους στα πλοία

Δίστομος

δίκοπος, αυτός που έχει δύο όψεις

Διχόνοια

ασυμφωνία γνωμών, διαφωνία

Διχοστασία

χωρισμός, διαίρεση, σχίσμα

Διώκω

διώχνω, ασκώ δικαστική πράξη

Δόγμα

διαταγή, εντολή νόμου, κανονισμένη διάταξη για χριστιανικό βίο

Δόλος

μέσο ή τέχνασμα για εξαπάτηση

Δουλαγωγώ

υποδουλώνω, έχω κάποιον δούλο

Δυσεντερία

λοιμώδης αρρώστια εντέρων

Δυσερμήνευτος

αυτός που ερμηνεύεται δύσκολα

Δώμα

ταράτσα