ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ

 
 

ΧΑΛΑΧ Μία από τις μεγάλες πόλεις της Ασσυρίας, που ιδρύθηκε από τον Νεβρώδ: Γένεση 10/11: Χάρτης, σελ, 279.

ΧΑΛΔΑΙΑ Η νότια Βαβυλωνία' η πατρίδα της οικογένειας του Αβραάμ' δες Χαλδαίοι στο Έθνη καιΛαοί των Βι8λικών Τόπων: Γένεση 11/28' ΗσαΙας48/20, κλπ: Χάρτης, σελ. 12-13.

ΧΑΝΑΑΝ Χώρα που κατοικήθηκε από τους Ισραηλίτες, καθώς και η επικράτεια των Φοινίκων σταβόρεια' δες Χανανα;οι στο Έθνη και Λαοί των Βι8λικών Τόπων / Χάρτης, σελ. 12-13. Γένεση 11/31' Αριθμοί 33151, κλπ.

ΧΑΡΚΕΜΙΣ Πόλη πάνω στον Ευφράτη στη βόρεια Συρία' εδώ ο Ναβουχοδονόσορας της Βαβυλώνας κατατρόπωσε τους Αιγυmίους: Ιερεμίας 46/2: Χάρτης, σελ, 302.

ΧΑΡΡΑΝ Πόλη στη θόρεια Μεσοποταμία στην οποία πήγε ο Αβραάμ στο πρώτο στάδιο του ταξιδιού του προς τη Χαναάν- εκεί ο Ιακώβ υπηρέτησετον Λάβαν- αργότερα καταλήφθηκε από την Ασσυρία: Γένεση 11/31, 12/4-5,29/4, κλπ' Β' Βασιλέων19/12: Χάρτης, σελ. 137.

ΧΕΒΑΡ Ποταμός στη Βαβυλωνία δίπλα στον οποίο εγκαταστάθηκαν ο lεζεκιήλ και οι εξόριστοι: Ιεζεκιήλ 1/1 κλπ.

ΧΕΒΡΩΝ Το παλαιότερο όνομα της Κιριάθ-αρθά στους λόφους της Ιουδαίας' βάση του Αβραάμ και των πατριαρχών, που τάφηκαν στο σπήλαιο Μαχπελάχ κατακτήθηκε από τον Χάλεβ' πρώτη πρωτεύουσα του Δαβίδ' εκεί ξεκίνησε την επανάστασή του ο Αβεσσαλώμ: Γένεση 13118, 23, 35/27' lησούς του Ναυή 14/6-15' Β' Σαμουήλ 2/1-4,15,9, 10 κλπ/ Χάρτης, σελ. 116Ββ/ Φωτ., σελ. 143, 244.

ΧΕΡlθ Χείμαρρος δίπλα στον οποίο έζησε ο Ηλίας κατά τη διάρκεια της πείνας: Α' Βασιλέων 1713: Χάρτης, σελ. 116C4.

ΧIΝΝΕΡΩθ Άλλη ονομασία για τη Λίμνη της Γαλιλαίας (ίσως, εξαιτίας του σχήματός της ως .άρπα-), καθώς και της πόλης: Δευτερονόμιο 3/17: Χάρτης, σελ, 116C2.

ΧΟΡΑΖΙΝ Πόλη της Γαλιλαίας, την οποία ο lησούς καταδίκασε για την απιστία της: Ματθαίος 11/21: Χάρτης, σελ. 464C2.

χογΣ Το Σουδάν: Γένεση 10/6 κλπ / Χάρτης, σελ, 134.

ΧΩΡΗΒ Άλλη ονομασ!α του όρους Σινά.