ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ

 
 

ΩΝ Άλλη ονομασία της Ηλιούπολης της Αιγύmου.