ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ

 
 

 

Τ ΑΝ ΙΔΑ Αρχαία πόλη στο Αιγυπτιακό Δέλτα: Αριθμοί 13122' Ησαίας 19/11, κλπ/ Χάρτης, σελ 151. ΤΑΡΣΟΣ Σημαντική πόλη στη σημερινή νότια Τουρκία' τόπος γέννησης του Παύλου: Πράξεις 91 11,30,21/39: Χάρτης, σελ. 55θ.

ΤΑΦΝΗΣ Πόλη του Δέλτα στην AIyumo, στην οποία φέρθηκε ο lερεμίας: Ιερεμίας 4317-8: Χάρτης, σελ, 408.

ΤΙΒΕΡΙΑΔΑ Πόλη ιαματικών πηγών στη δυτική ακτή της θάλασσας της Γαλιλαίας, που χτίστηκε από τον Ηρώδη Αντύπα και πήρε το όνομά της από τον αυτοκράτορα Τιβέριο: Ιωάννης 6123: Χάρτης, σελ 464C2.

ΤΙΓΡΗΣ Ο δεύτερος μεγάλος ποταμός της Μεσοποταμίας: Γένεση 2/14.

ΤΟΦΕθ Τόπος, που γίνονταν θυσ!ες παιδιών στο ΦαράΥΥι Εννόμ.

ΤΡΑΧΩΝΙΤΙΔΑ Περιοχή στα βορειο-ανατολικά του lσραήλ, στην τετραρχία του Ηρώδη Φιλίππου: Λουκάς 3/1: Χάρτης, σελ, 464D2,

ΤΡΩΑΔΑ Λιμάνι κοντά στην Τροία, στη βορειο-δυτική Τουρκία, που χρησιμοποιήθηκε αρκετές φορές από τον Παύλο' εδώ είδε το όραμα με τον Μακεδόνα, και ανέστησε τον Εύτυχο: Πράξεις 16/8επ, 2015επ' Β' Κορινθίους 2112: Χάρτης, σελ. 560.

ΤΥΡΟΣ Λιμάνι και πόλη-κράτος των Φοινίκων, στην ακτή του Λιβάνου' περίφημο κέντρο εμπορίου' ο Χειράμ της Τύρου εφοδίασε τον Δαβίδ και τον Σολομώντα με ξυλεία και υλικά για τον Ναό' η Ιεζάβελήταν κόρη ενός βασιλιά της Τύρου και Σιδώνας' οιπροφήτες καταδίκασαν την αλαζονεία και την πολυτέλεια της Τύρου: Β' Σαμουήλ 5/11' Α' Βασιλέων, κεφ. 5, 9/10-14, 16/31' ΗσαΙας, κεφ. 23, κλπ / Χάρτης, σελ. 116Β1 / Φωτ., σελ. 252, 566.

ΤΩΒ Αραμαϊκή περιοχή βορειο-ανατολικά του Ισραήλ που αναφέρεται σε συνάρτηση με τον Ιεφθάε και τον Δαβίδ: Κριτές 1113' Β'Σαμουήλ 10/6: Χάρτης, σελ. 245.