ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ

ΟΔΟΛΛΑΜ, ΟΡΜΑ, ΟΥΖ, ΟΥΡ, ΟΦΕΙΡ.

 

ΟΔΟΛΛΑΜ Ο Δαβίδ κυνηγημένος από τον Σαούλ, κρύφτηκε στη σπηλιά κοντά στην πόλη αυτή, στον Ιούδα: Α' Σαμουήλ 22/1' Β' Σαμουήλ 23/13.


 

ΟΡΜΑ Εδώ, ηττήθηκαν οι Ισραηλίτες από τους Χαναναίους, εξαιτίας της ανυπακοής τους: Αριθμοί14/45' επίσης, 21/3, lησούς του Ναυή 15/30.

 


 

ΟΥΖ Η πατρίδα του Ιώβ, πιθανόν στην περιοχή του Εδώμ: Ιώβ 1/1

 


 

ΟΥΡ Φημισμένη πόλη στη νότια Βαβυλωνία' πατρίδα της οικογένειας του Αβραάμ: Γένεση 11/2βεπ, κλπ.


 

 

ΟΦΕΙΡ Χώρα άγνωστης θέσης, περίφημη για το χρυσάφι της: Α' Βασιλέων 9/2β, κλπ.