ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ

ΝΑΖΑΡΕΤ, ΝΑ'Ι'Ν, ΝΕΑΠΟΛΗ, ΝΕΒΩ, ΝΕΓΚΕΒ, ΝΕΚΡΑ θΑΛΑΣΣΑ, ΝΕΦθΑΛΙ, ΝΙΝΕΥΙ, ΝΩΒ.

 

ΝΑΖΑΡΕΤ Πόλη της Γαλιλαίας, όπου ζούσαν ο Ιωσήφ και η Μαρία' πατρίδα του lησού: Λουκάς 1/ 26επ, 2/39, 51, 4/16επ. Φωτ.


 

ΝΑ'Ι'Ν Χωριουδάκι στη Γαλιλαία, όπου ο Ιησούς ανέστησε τον γιο της χήρας: Λουκάς 7/11: Χάρτης.


 

ΝΕΑΠΟΛΗ Λιμάνι κοντά στους Φιλίππους, στη βόρεια Ελλάδα (η σημερινή Καβάλα): Πράξεις 16/11.

 


 

ΝΕΒΩ Πόλη και βουνό στον Μωάβ, απ' όπου ο Μωυσής αντίκρυσε την υποσχεμένη γη και πέθανε: Δευτερονόμιο 32/49-50, 34/1επ.

 


 

ΝΕΓΚΕΒ Άγονη περιοχή στον μακρυνό νότο του lσραήλ, που συνέχεται με το Σινά, επάνω στον δρόμο προς την Aiγυπτo' εδώ έβοσκαν τα κοπάδια τους Οί πατριάρχες, και περιπλανήθηκαν οι ισραηλίτες πριν μπουν στη Χαναάν: Γένεση 20/1, κλπ' Αριθμοί 13/17, 21/1, κλπ.

 


 

ΝΕΚΡΑ θΑΛΑΣΣΑ Δες Αλμυρά θάλασσα


 

ΝΕΦθΑΛΙ Το έδαφος της φυλής του Νεφθαλί στη Γαλιλαία: lησούς του Ναυή 19/32-391.

 


 

ΝΙΝΕΥΙ Πόλη, που έγινε πρωτεύουσα της Aσσυρίας κατά τη βασιλεία του Σενναχειρείμ' ο Ιωνάς στάλθηκε για να τη σώσει' Ο Ναούμ προφήτευσε εναντίον της' όταν έπεσε στους Βαβυλωνίους, η δύναμη της Ασσυρίας κατέρρευσε: Γένεση 10/11' Β' Βασιλέων 19/36' lωνάς 1/2, κεφ. 3' Ναούμ 1/1.

 


 

ΝΩΒ Ο τόπος, όπου ο Δαβίδ συνάντησε τον Αχιμέλεχ, και πήρε το σπαθί του Γολιάθ' οι ιερείς της θανατώθηκαν από τον Σαούλ: Α'Σαμουήλ, κεφ. 21, 22.