ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ

ΚΑΔΗΣ-ΒΑΡΝΗ, ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ, ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ, ΚΑΛΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ, ΚΑΝΑ, ΚΑΠΕΡΝΑΟΥΜ, ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ, ΚΑΡΜΗΛΟΣ, ΚΕΧΡΕΕΣ,

ΚΕΔΕΣ, ΚΕΔΡΩΝ, ΚΕΕΙΛΑ, ΚΙΛΙΚΙΑ, ΚΙΡ, ΚΙΡΙΑθ-ΑΡΒΑ, ΚΙΡΙΑθ-ΙΑΡΕΙΜ, ΚΙΣΩΝ, ΚΙΠΕΙΜ, ΚΟΛΟΣΣΕΣ, ΚΟΡΙΝθΟΣ, ΚΡΗΤΗ, ΚΥΠΡΟΣ, ΚΥΡΗΝΗ.

ΚΑΔΗΣ-ΒΑΡΝΗ: Μια όαση μέσα στην έρημο, στα νότια της Βηρ-σαβεέ, στην ευρύτερη αυτή πε ριοχή πέρασαν οι Ισραηλίτες το μεγαλύτερο μέρος των χρόνων της περιπλάνησης στην έρημο: Αριθμοί 13/26, 20/1, 14, 33/36, Ιησούς του Ναυή 14/7.

 

 


 

ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ: Ρωμαϊκή πόλη πάνω στην ακτή της Παλαιστίνης έδρα των ηγεμόνων πατρίδα του Φιλίππου και του Κορνηλίου τόπος, όπου φυλακίστηκε ο Παύλος: Πράξεις, κεφ. 10, 11, 21, 23 / Χάρτης Α3.

 

 


 

ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ: Πόλη στους πρόποδες του όρους Αερμών και πηγή του Ιορδάνη εδώ κοντό έκανε ο Πέτρος τη μεγάλη του ομολογία πίστης: Ματθαίος 16/13επ: Χάρτης, C1.

 

 


 

ΚΑΛΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ: Λιμάνι στην Κρήτη κατά το ταξίδι του Παύλου προς τη Ρώμη: Πράξεις 27/8

 

 


 

ΚΑΝΑ: Χωριό στη Γαλιλαία, όπου ο Ιησούς μετέτρεΨε το νερό σε κρασί: Ιωόννης 2/1επ: Χάρτης Β2 / Φωτογραφία.

 

 

 


 

ΚΑΠΕΡΝΑΟΥΜ: Πόλη δίπλα στη Λίμνη της Γαλιλαίας η βάση του Ιησού κατά το διάστημα της διακονίας Του: Ματθαίος 4/13 Μάρκος 1/21 Λουκάς 7/1-10,10/15, Χάρτης C21, Φωτογραφία .

 

 


 

ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ: Ρωμαϊκή επαρχία στη σημερινή ανατολική Τουρκία: Πράξεις 2/9 Α' Πέτρου 1/1: Χάρτης.

 

 


 

ΚΑΡΜΗΛΟΣ: Λοφοσειρά που συνεχίζει μέσα στη θάλασσα δίπλα στο σύγχρονο λιμάνι της Χάιφα σκηνικό του διαγωνισμού του Ηλία με τους προφήτες του Βάαλ: Α' Βασιλέων 18/19επ επίσης, Β' Βασιλέων 2/25, 4/25: Χάρτης Β3/ Φωτογραφία.

 

 


 

ΚΕΧΡΕΕΣ: Το λιμάνι της Κορίνθου: Πράξεις 18/18'Ρωμαίους 16/1.

 

 

 


 

ΚΕΔΕΣ: Πόλη των Χαναναίων στη Γαλιλαία, που κατακτήθηκε από τον Ιησού του Ναυή, πατρίδα του Βαράκ: Ιησούς του Ναυή 12/22 Κριτές 4/6' επίσης, Β' Βασιλέων 15/29, Χάρτης C1.

 

 


 

ΚΕΔΡΩΝ, ΚΟΙΛΑΔΑ: ανάμεσα στην Ιερουσαλήμ και το Όρος των Ελαιών ο Δαβίδ τη διέσχισε φεύγοντας από τον Αβεσσαλώμ ο Ιησούς τη διέσχισε πηγαίνοντας στη Γεθσημανή: Β' Σαμουήλ 15/23' Α' Βασιλέων 15/13' Β' Βασιλέων 23/4'  Ιωάννης 18/1: Χάρτης .

 

 


 

ΚΕΕΙΛΑ: Πόλη, που έσωσε ο Δαβίδ από την επίθεση των Φιλισταίων, και όπου ο ίδιος κατέφυγε: Α' Σαμουήλ, κεφ. 23.

 

 


 

ΚΙΛΙΚΙΑ: Ρωμαϊκή επαρχία στη σημερινή νότια Τουρκία, με πρωτεύουσα την Ταρσό: Πράξεις 21/ 39: Χάρτης.

 

 


 

ΚΙΡ, ΚIΡ.ΑΡΕΣΕθ: Οχυρή πόλη του Μωόβ: Β' Βασιλέων, κεφ. 3 Ησαίας 15/1, 16/7: Χάρτης C6.

 


 

 

ΚΙΡΙΑθ-ΑΡΒΑ: Παλαιότερο όνομα της Χεβρών.

 

 


 

ΚΙΡΙΑθ-ΙΑΡΕΙΜ: Ηγετική πόλη των Γαβαωνιτών εκεί φυλάχθηκε η κιβωτός επί 20 χρόνια, πριν ο Δαβίδ την πάρει στην Ιερουσαλήμ: Ιησούς του Ναυή, κεφ. 9 Α' Σαμουήλ 6/19 - 7/2: Χάρτης Β5

 

 


 

ΚΙΣΩΝ: Ποταμός που αναφέρεται στην ιστορία της νίκης του Βαρόκ, και της σφαγής των προφητών του Βάαλ από τον Ηλία χύνεται στη θάλασσα, στα βόρεια του όρους Κάρμηλος: Κριτές 5/21' Α' Βασιλέων 18/40: Χάρτης Β2.

 


 

ΚΙΠΕΙΜ: Ονομασία της Κύπρου αργότερα αποδιδόταν γενικότερα στις παράλιες χώρες της ανατολικής Μεσογείου.

 

 


ΚΟΛΟΣΣΕΣ: Πόλη στη σημερινή νοτιοδυτική Τουρκία ο Παύλος έγραψε μια επιστολή στην εκεί εκκλησία: Koλoσσαείς 1/2  Χάρτης.

 

 


 

ΚΟΡΙΝθΟΣ: Πρωτεύουσα της νότιας Ελλάδας, όπου ο Παύλος ίδρυσε εκκλησία: Πράξεις, κεφ. 18  Φωτογραφία.

 


 

ΚΡΗΤΗ: Ιουδαίοι από την Κρήτη άκουσαν το κήρυγμα του Πέτρου κατά την Πεντηκοστή ο Τίτος ήταν αργότερα υπεύθυνος της εκεί εκκλησίας: Πράξεις 2/11 Τίτον 1/5.

 


 

ΚΥΠΡΟΣ: Η πατρίδα του Βαρνάβα πρώτος σταθμός στο πρώτο ιεραποστολικό ταξίδι του Παύλου: Πράξεις 4/36, 13/4 Φωτογραφία.

 

 


 

ΚΥΡΗΝΗ: Στη Λιβύη της βόρειας Αφρικής πατρίδα του Σίμωνα, που σήκωσε τον σταυρό του lησού: Ματθαίος 27/32 επίσης, Πράξεις 2/10,11/20.