ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ

ΙΑΒΕΙΣ-ΓΑΛΑΑΔ, ΙΑΒΟΚ, ΙΑΖΕΙΡ, ΙΑYΑΝ, ΙΒΛΕΑΜ, ΙΔΟΥΜΑΙΑ, ΙΕΒΟΥΣ, ΙΕΖΡΑΕΛ, ΙΕΡΑΠΟΛΗ, ΙΕΡΙΧΩ, ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ, ΙΚΟΝΙΟΝ, lΛΛΥPIA,

ΙΟΠΠΗ, IΟΡΔΑΝΗΣ, lΟΥΔΑΙΑ, lΟΥΔΑΣ, ΙΣΡΑΗΛ, ΙΣΣΑΧΑΡ, ΙΤΟΥΡΑΙΑ

 

ΙΑΒΕΙΣ-ΓΑΛΑΑΔ: Πόλη στα ανατολικά του Ιορδάνη, που εμφανίζεται στο κεφ. 21 των Κριτών και στην ιστορία του Σαούλ, κεφ. 11,31/11-13: Χάρτης C4.

 

 


 

ΙΑΒΟΚ: Παραπόταμος του Ιορδάνη από τα ανατολικά, πλάι στον οποίο πάλαιψε ο Ιακώβ με τον άγγελο σύνορο του Αμμών: Γένεση 32/22επ Αριθμοί 21/24: Χάρτης C4.

 

 


 

ΙΑΖΕΙΡ: Πόλη των Αμορραίων, την οποία κατέλαβαν οι Ισραηλίτες πασίγνωστη για τα αμπέλια της: Αριθμοί 21/32 Α' Χρονικών 26/31'Ησαίας 16/8-9.

 

 


 

ΙΑYΑΝ: Οι ακτές και τα νησιά που κατείχαν οi Ίωνες (Έλληνες).

 

 


 

ΙΒΛΕΑΜ: Πόλη στα βόρεια του Ισραήλ, όπου ο lηού φόνευσε τον Οχοζία: Ιησούς του Ναυή 17/11-12' Β' Βασιλέων 9/27, 15/10: Χάρτης Β3.

 

 


 

ΙΔΟΥΜΑΙΑ: Ο Εδώμ, που περιλαμβάνει τμήμα της Ιουδαίας μετά την εξορία η οικογένεια του Ηρώδη ήσαν Ιδουμαίοι Χάρτης Α7,

 

 


 

ΙΕΒΟΥΣ: Παλαιότερο όνομα της Ιερουσαλήμ: Ιησούς του Ναυή 18/28 .

 

 


 

ΙΕΖΡΑΕΛ: Πόλη και κοιλάδα στο βόρειο Ισραήλ, όπου είχε το ανάκτορό του ο Αχαάβ και το αμπέλι του ο Ναβουθαί Ο Ιωράμ ήρθε πληγωμένoς στην Ιεζραέλ η Ιεζάβελ πέθανε εδώ: Α' Σαμουήλ 29/1' Α' Βασιλέων 18/45-46, 21' Β' Βασιλέων 8/29, 9/30-37: Χάρτης Β3.

 

 

 


 

ΙΕΡΑΠΟΛΗ: Πόλη με θερμές ιαματικές πηγές στην Κοιλάδα του Λύκου (δυτική Τουρκία) κοντά στη Λαοδίκεια και στις Κολοσσές ίσως, ο Επαφράς να ίδρυσε την εκεί εκκλησία: Κολασσαείς 4/12-13/ Χάρτης .

 

 


 

ΙΕΡΙΧΩ: Πόλη με πηγή γλυκού νερού μέσα στην έρημο, στα βόρεια της Νεκράς θάλασσας, φυλάκιο πάνω στον Ιορδάνη, στην οποία έστειλε κατασκόπους ο Ιησούς του Ναυή η πρώτη μεγάλη νίκη του Ισραήλ μέσα στην υποσχεμένη γη ήταν στην Ιεριχώ εμφανίζεται στους Κριτές και στην ιστορία των Ηλία-Ελισσαιέ εδώ έδωσε ο Ιησούς στον Βαρτίμαιο το φως του και μετανόησε ο Ζακχαίος στην παραβολή τού καλού Σαμαρείτη, ο Ιουδαίος δέχθηκε επίθεση επάνω στον δρόμο από την lερουσαλήμ στην Ιεριχώ: Ιησούς του Ναυή, κεΦ. 2, 6' Κριτές 12/13 Β' Βασιλέων, κεφ. 2 Μάρκος 10/46 Λουκάς 19/1επ, 10/30: Σελ. 213-214/ Χάρτης C5/Φωτογραφία.

 

 


 

ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ: Πιθανόν η Σαλήμ. της οποίας βασιλιάς ήταν ο Μελχισεδέκ ο Δαβίδ την πήρε από τους lεβουσαίους έγινε πρωτεύουσα και άγιαπόλη του Ισραήλ, και του νότιου βασιλείου του Ιούδα μετά τη διαίρεση εδώ έχτισε ο Σολαμώνταςτον Ναό, πολιορκήθηκε από τους Aσσuρίoυς κατάτη βασιλεία του Εζεκία πολιορκήθηκε και καταστράφηκε από τους Βαβυλωνίους ο Ζοροβάβελ ξανάχτισε τον Ναό, μετά την εξορία ο Νεεμίας ξανάχτισε τα τείχη πόλη και τείχη ισοπεδώθηκαν και βεβηλώθηκαν από τον Αντίοχο τον Επιφανή όταν με τη σειρά τους οι Ρωμαίοι διαδέχθηκαν την Ελληνική αυτοκρατορία, η Ιερουσαλήμ παρέμεινε υποταγμένη ο Ηρώδης έχτισε ξανά τον Ναό εδώ έφεραν τον Ιησού βρέφος στα 12 χρόνια Του επισκέφθηκε την Ιερουσαλήμ κατά το διάστημα της διακονίας Του η Δίκη, η Σταύρωση και η Ανάστασή Του συνέβησαν εδώ στην Ιερουσαλήμ γεννήθηκε η εKκλησία την Πεντηκοστή, κι από εδώ απλώθηκε στα πέρατα του κόσμου εδώ έγινε, επίσης, η σύνοδος σχετικά με τη θέση των Εθνικών: Γένεση 14 /18' Β' Σαμουήλ, κεφ: 5' Α' Βασιλέων, κεφ. 6' Β' Βασιλέων, κεφ. 18, 19, 25' Έσδρας, κεφ. 5' Νεεμίας, κεφ, 3επ' Λουκάς, κεφ. 2, 19/28, κεφ. 24, κλπ Ιωάννης, κεφ. 5, κλπ Πράξεις, κεφ, 2, 15/ Χάρτες Β5/ Φωτογραφία

 

 


 

 

ΙΚΟΝΙΟΝ: Η σημερινή Κόνυα στην Τουρκία ο Παύλος κήρυξε εδώ στο πρώτο ιεραποστολικό του ταξίδι: Πράξεις 13/51, 14/19-21.

 

 


 

lΛΛΥPIA: Ρωμαϊκή επαρχία στη γνωστή πρώην Γιουγκοσλαβία, όπου κήρυξε ο Παύλος: Ρωμαίους 15/19: Χάρτης.

 

 


 

ΙΟΠΠΗ: Λιμάνι στο Ισραήλ (η σημερινή Γιάφα) εκεί πήρε το πλοίο ο Ιωνάς ο Παύλος είδε το όραμα και ο Κορνήλιος έστειλε να τον καλέσει: Β' Χρονικών 2/16 Ιωνάς 1/3' Πράξεις 9/36επ, κεφ. 10 / Χάρτης Α4.

 


 

IΟΡΔΑΝΗΣ: Ο κυριότερος ποταμός του Ισραήλ, που κυλάει από τη θάλασσα της Γαλιλαίας μέχρι τη Νεκρά θάλασσα οι Ισραηλίτες διέσχισαν το ποτάμι για να μπουν στην υποσχεμένη γη ο Δαβίδ πέρασε απέναντι για να ξεφύγει από τον Αβεσσαλώμ ο Νεεμάν λούστηκε στον lορδάνη και γιατρεύτηκε ο Ιωάννης Bάπτισε τον λαό, καθώς και τον Ιησού, στον Ιορδάνη: Ιησούς του Ναυή, κεφ. 3' Β'Σαμουήλ 17/22επ Β' Βασιλέων2/6-8, 13-14, κεφ. 5 Μάρκος 1/5, 9, κλπ / Χάρτης C / Φωτογραφία.

 

 


 

lΟΥΔΑΙΑ: Ελληνική και Ρωμαική ονομασία για τον Ιούδα άλλοτε περιλαμβάνει, ενώ άλλοτε όχι τη Γαλιλαία και τη Σαμάρεια: Λουκάς 4/44, 311, κλπ / Χάρτης Β5.

 

 


 

lΟΥΔΑΣ: Το έδαφος της φυλής του Ιούδα, τμήμα του οποίου αποτελούν η ορεινή χώρα του Ιούδα και η έρημος της Ιoυδαίας (που εφάπτεται στα δυτικά παράλια της Νεκράς θάλασσας) αργότερα. ήταν η oνoμασία του νοτίου βασιλείου: Ιησούς του Ναυή, κεΦ. 15' Α' Βασιλέων 12/21, 23.

 


 

ΙΣΡΑΗΛ: Η γη που κατείχαν και οι δώδεκα φυλές μετά τη διαίρεση, το βόρειο βασiλειo, εκτός από τον Ιούδα και τον Βενιαμίν: Χάρτες, σελ. 1, 2.

 


 

 

ΙΣΣΑΧΑΡ: Το έδαφος της φυλής του Ισσάχαρ: lησούς του Ναυή 19/17-23: Χάρτης .

 


 

ΙΤΟΥΡΑΙΑ: Η τετραρχία του Φιλίππου στα βορειοανατολικά της θάλασσας της Γαλιλαίας: Λουκάς 3/1: Χάρτης. C1.