ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ

 
 

ΦΑΝΟΥΗΛ Δίπλα στον ποταμό Ιαβόκ, όπου ο Ιακώβ πάλαιψε με τον άγγελο: Γένεση 32/22επ


 

ΦΑΡΑΝ Έρημος κοντά στην Κάδης-θαρνή, μέσα από την οποία πέρασαν οι Ισραηλίτες μετά την έξοδο: Αριθμοί 10/12.


 

 

ΦΑΣΓΑ Μία από τις κορυφές του όρους Νεβώ

 


 

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Πόλη μιας από τις επτά εκκλησίες στις οποίες έγραψε ο Ιωάννης: ΑποκάλυΨη 1111,3/ 7-13: Χάρτης, σελ. 646/ Φωτ., σελ 649,

ΦΙΛΙΠΠΟΙ Ρωμαϊκή αποικία στη βόρεια Ελλάδα, επάνω στη μεγάλη Εγνατία Οδό' πρώτο σημείο στην Ευρώπη, που ο Παύλος ίδρυσε εκκλησ!α' εδώ, ένας σεισμός τον απελευθέρωσε από τη φυλακή' αργότερα, έστειλε μια επιστολή στην εκκλησία των Φιλίππων: Πράξεις, κεφ. 16,2016' Φιλιππησίους / σελ. 608 / Χάρτης, σελ. 560 / Φωτ., σελ 36, 560,609.

ΦΙΛΙΣΤΑΙΩΝ, ΓΗ ΤΩΝ Στην ακτή του Ισραήλ' δες Φιλισταίοι στο Έθνη και Λαοί των Βι8λικών Τόπων /Χάρτης, σελ. 12-13,

ΦΟΙΝΙΚΗ Χώρα πάνω στην ακτή, βόρεια του Ισραήλ με κυριότερες πόλεις την Τύρο και τη Σιδώνα: Αβδιού, εδαφ, 20, Μάρκος 7124επ' Πράξεις 11/ 19,15/3: Χάρτης, σελ, 383.

ΦΟΙΝΙΞ Λιμάνι στην Κρήτη: Πράξεις 27112: Χάρτης, σελ. 567.

ΦΡΥΓΙΑ Περιοχή της σημερινής κεντρο-δυτικής Τουρκίας, που περιλάμβανε την Αντιόχεια της Πισιδίας και το Ικόνιο, πόλεις που ο Παύλας επισκέφθηκε κατά το πρώτο ιεραποστολικό του ταξίδι: Πράξεις 2/10, 13114επ, 16/6: Χάρτης, σελ. 560.