ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ

ΕΒΑΛ, ΕΓΛΩΝ, ΕΔΕΜ, ΕΔΡΕ'Ι', ΕΔΩΜ, ΕΛΑθ, ΕΛΑΙΩΝ, ΕΛΑΜ, ΕΛΛΑΔΑ, ΕΜΜΑΟΥΣ, ΕΝ-ΓΑΔΔΙ, ΕΝ-ΔΩΡ, ΕΝ-ΡΩΓΗΛ, ΕΝΝΩΜ, ΕΡΕΧ,

ΕΡΥθΡΑ θAΛAΣΣΑ, ΕΣΕΒΩΝ, ΕΣθΑΟΛ, ΕΣΙΩΝ, ΕΣΧΩΛ, ΕΥΦΡΑΤΗΣ, ΕΦΕΣΟΣ, ΕΦΡΑθΑ.

 

ΕΒΑΛ: Βουνό κοντά στη Συχέμ πάνω στο οποίο έπρεπε να συγκεντρώνονται οι φυλές για να προφέρουν την κατάρα σε όσους παρέβαιναν τον Νόμο: Δευτερονόμιο 11/29 Ιησούς του Ναυή 8/30: Χάρτης Β41.

 

 


 

ΕΓΛΩΝ: Πόλη που καταστράφηκε από τον Ιησού του Ναυή: Ιησούς του Ναυή 10/34.

 

 


 

ΕΔΕΜ: Ο <κήπος>, λίκνο της ανθρωπότητας στη Mεσoπoταμία: Γένεση 2/8.

 

 


 

ΕΔΡΕ'Ι': Πόλη όπου ηττήθηκε ο Ωγ: Αριθμοί 21/33: Χάρτης Ο3.

 

 


 

ΕΔΩΜ: Ορεινή περιοχή στα νότια της Νεκράς θάλασσας, που την κατείχαν οι απόγονοι του Ησαύ. Γένεση 32/3' Αριθμοί 20/14επ' Α' Σαμουήλ 14/ 47, Ησαΐας 34/5  Χάρτης.

 

 


 

ΕΛΑθ, ΕΣΙΩΝ-ΓΑΒΕΡ: Οικισμοί στο βόρειο άκρο του Κόλπου της Άκαμπα εδώ δημιούργησε ο Σολομώντας τον στόλο του: Δευτερονόμιο 2/8 Α' Bασιλέων 9/26.

 

 


 

ΕΛΑΙΩΝ, ΟΡΟΣ ΤΩΝ: Λόφος που δεσπόζει της Ιερουσαλήμ ο Δαβίδ διέφυγε προς την πλευρά αυτή από τον Αβεσσαλώμ από εκεί μπήκε ο Ιησούς θριαμβευτικά στην Ιερουσαλήμ και έκλαψε για την πόλη στις πλαγιές του ήταν η Γεθσημανή το χωριουδάκι της Bηθανίας βρισκόταν στο άλλο άκρο του το βουνό της Ανάληψης: Β' Σαμουήλ 15/30 Ζαχαρίας 14/4 Λουκάς 19/29, 37, 41, 22/39 Πράξεις 1/12 . Φωτογραφία.

 

 


 

ΕΛΑΜ: Χώρα στα ανατολικά της Βαβυλωνίας με πρωτεύουσα τα Σούσα. Γένεση 14/1 Νεεμίας 1/1 Ησαΐας 21/2, Πράξεις 2/9: Χάρτης.

 

 


 

ΕΛΛΑΔΑ: Οι κατακτήσεις του Μ. Αλεξάνδρου έφεραν το lσραήλ κάτω από την κυριαρχία της Ελλάδας (μαζί με ολόκληρη την ανατολική Μεσόγειο) και κάτω από την επίδραση του πολιτισμού, της παιδείας και της διανόησης των Ελλήνων. Δανιήλ, κεφ.11 Ιωάννης 12/20  Πράξεις, κεφ. 6, 17, Χάρτης .

 

 


 

 

ΕΜΜΑΟΥΣ: Την ημέρα της Ανάστασής Του, εμφανίστηκε ο Ιησούς σε δύο μαθητές, καθώς πήγαιναν προς το χωριό αυτό: Λουκάς 24/13.

 


 

 

ΕΝ-ΓΑΔΔΙ: Πηγή στα δυτικά της Νεκράς θάλασσας όπου κατέφυγε ο Δαβίδ: Α' Σαμουήλ 23/29, Χάρτης Β6.

 

 


 

ΕΝ-ΔΩΡ: Τoπoθεσία στο βόρειο Ισραήλ, όπου ο Σαούλ συμβουλεύθηκε το μέντιουμ: Α' Σαμουήλ 28/7: Χάρτη Β3.

 


 

 

ΕΝ-ΡΩΓΗΛ: Πηγή κοντά στην Ιερουσαλήμ εδώ περίμεναν ο Ιωνάθαν και ο Αχιμάας τα νέα για τον Αβεσσαλώμ ο Αδωνίας γευμάτιζε επίσης εδώ, όταν ο Σολομώντας ανακηρύχθηκε βασιλιάς: Β' Σαμουήλ 17/17 Α' Βασιλέων 1/9.

 

 


 

ΕΝΝΩΜ: Φαράγγι έξω από την Ιερουσαλήμ κατά την εποχή των προφητών εδώ λάτρευαν τον Μολόχ, θυσιάζοντας παιδιά αργότερα, ήταν ο τόπος που έκαιγαν πτώματα και σκουπίδια έδωσε το όνομά του στην κόλαση - Γέεννα: Β' Βασιλέων 23/ 10 Ιερεμίας 7/31-32,  Χάρτης .

 


 

ΕΡΕΧ: Πόλη στή Βαβυλωνία: Γένεση 10/10'  Έσδρας 4/9.

 

 


 

ΕΡΥθΡΑ θAΛAΣΣΑ Η: θάλασσα των Καλαμιών, που τη διέσχισαν οι Ισραηλίτες κατά την έξοδο: Χάρτης.

 

 


 

ΕΣΕΒΩΝ: Πόλη που ανήκε διαδοχικά στους Μωαβίτες, τους Αμορραίους και αργότερα στους ισραηλίτες στα Ανατολικά του Ιορδάνη: Αριθμοί 21/ 25 Χάρτης C5.

 

 


 

ΕΣθΑΟΛ: Πόλη που αναφέρεται στην ιστορία του Σαμψών: Κριτές 13/25 16/31: Χάρτης Β5.

 

 


 

ΕΣΙΩΝ-ΓΑΒΕΡ : Ελάθ

 

 


 

ΕΣΧΩΛ: Κοιλάδα από την οποία έφεραν οι κατάσκοποι σταφύλια: Αριθμοί 13/23.

 

 


 

ΕΥΦΡΑΤΗΣ: Μεγάλος ποταμός της Μεσοποταμίας που πηγάζει από την Τουρκία και χύνεται στον Περσικό Κόλπο, συχνά ονομάζεται ο Ποταμός. στην Παλαιά Διαθήκη ένα από τα ποτάμια του κήπου της Εδέμ: Γένεση 2/14, 15/18, κλπ.

 

 


 

ΕΦΕΣΟΣ: Πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής επαρχiας της Aσίας (δυτική Τουρκία) σημαντικό κέντρο της πρώτης εκκλησίας: Πράξεις 18/19, κεφ. 19, 20/17 Εφεσίους 1/1' Αποκάλυψη 2/1-7 Φωτογραφία .

 

 


 

ΕΦΡΑθΑ: Άλλη oνoμασία για τη Βηθλεέμ, ΕΦΡΑ'Ι'Μ Το έδαφος της φυλής του Εφραίμ: Ιησούς του Ναυή 16/4-10