ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ

ΔΑΙΒΩΝ, ΔΑΙΔΑΝ, ΔΑΛΜΑΤΙΑ, ΔΑΜΑΣΚΟΣ, ΔΑΝ, ΔΕΚΑΠΟΛΗ, ΔΕΡΒΗ, ΔΩθΑΝ, ΔΩΡ.

ΔΑΙΒΩΝ: Μωαβιτική πόλη: Αριθμοί 21/30, 32/34 Ησαΐας 15/2: Χάρτης C6.

 

 


 

ΔΑΙΔΑΝ: Δαιδσνίτες Χάρτης .

 

 


 

ΔΑΛΜΑΤΙΑ: Ρωμαϊκή επαρχία στα ανατολικά της Αδριατικής, όπου κήρυξε ο Τίτος: Β' Τιμόθεον 4/10.

 

 


 

ΔΑΜΑΣΚΟΣ: Μεγάλη πόλη της Συρίας πατρίδα του Νεεμάν την επισκέφθηκε ο Ελισσαιέ την κατήγγειλαν οι πρoφήτες ο Παύλος, πηγαίνοντας προς τη Δαμασκό για να καταδιώξει την εκκλησία μεταστράφηκε στον Χριστό: Γένεση 15/2' Β' Βασιλέων, κεφ. 5, 8 Ησαΐας, κεφ. 17' Πράξεις, κεφ. 9.

 

 


 

ΔΑΝ: Η επικράτεια της φυλής του Δαν, η βορειότατη πόλη του Ισραήλ, στην οποία ο Ιεροβοάμ τοποθέτησε ένα θυσιαστήριο: Ιησούς του Ναυή 19/ 40-48 Α' Βασιλέων 12/25επ / Χάρτες C1, Φωτογραφία.

 

 


 

ΔΕΚΑΠΟΛΗ: Μια ομάδα από ελεύθερες ελληνικές πόλεις, κυρίως νότια της θάλασσας της Γαλιλαίας και ανατολικά του Ιορδάνη: Ματθαίος 4/25 Μάρκος 5/20, 7/31: Χάρτης C3.

 

 


 

ΔΕΡΒΗ: Πόλη στη σημερινή Τουρκία, την οποία επισκέφθηκε ο Παύλος στο πρώτο και δεύτερο ιεραποστολικό του ταξίδι: Πράξεις, κεφ. 14, 16/1, 20/ 4: Χάρτης .

 

 


 

ΔΩθΑΝ: Τα αδέλφια του Ιωσήφ τον πούλησαν στους Μαδιανίτες στη Δωθάν εδώ ελευθερώθηκε ο Ελισσαιέ από τον Συριακό στρατό, που τον είχε περικυκλώσει: Γένεση 37/17' Β' Bασιλέων, κεφ. 6/ Χάρτης Β3.

 

 


 

ΔΩΡ: Πόλη των Χαναναίων στη βόρεια Παλαιστίνη: Ιησούς του Ναυή 11/1-2 Α' Βασιλέων 4 /11: Χάρτης Β3.