ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ

ΓΑΒΑΑ, ΓΑΒΑΩΝ, ΓΑΔ, ΓΑΖΑ, ΓΑθ, ΓΑθ-ΕΦΕΡ, ΓΑΙ, ΓΑΛΑΑΔ, ΓΑΛΑΤΙΑ, ΓΑΛΓΑΛΑ, ΓΑΛΙΛΑΙΑ, ΓΑΡΙΖιΝ, ΓΕΖΕΡ, ΓΕθΣΗΜΑΝΗ, ΓΕΝΝΗΣΑΡΕΤ,

ΓΕΡΑΡΑ, ΓΕΣΕΝ, ΓΕΣΣΟΥΡ, ΓΙΒΛΙΤΩΝ, ΓΙΩΝ, ΓΟΜΟΡΡΑ, ΓΩΖΑΝ.

ΓΑΒΑΑ: Πόλη, λίγα χιλιόμετρα βόρεια της Ιερουσαλήμ πατρίδα του Σαούλ: Κριτές κεφ. 19' Α' Σαμουήλ 10/5, 10, 26επ, κεφ. 13, 14, 23/19  Χάρτης Β5.

 


 

ΓΑΒΑΩΝ: Οι κάτοικοι της πόλης αυτής εξαπάτησαν τον Ιησού του Ναυή σε μια συμφωνlα, την oπolα αργότερα ο Σαούλ αθέτησε ο Δαβίδ και οι άνθρωποι του Ις-βοσθέ πολέμησαν εκεί αγιαστήριο στις ημέρες του Σολομώντα, όπου φυλαγόταν η σκηνή: Ιησούς του Ναυή, κεφ, 9' Β' Σαμουήλ 21 12επ, 20/8, 21' Α' Bασιλεων 3/4επ' Β' Χρονικών 21/ 29: Χάρτης Β51.

 


 

ΓΑΔ: Το έδαφος της φυλής του Γαδ: Ιησούς του Ναυή Χάρτης .

 


 

ΓΑΖΑ: Μία από τις πόλεις των Φιλισταίων εμφανίζεται στην lστoρία του Σαμψών: Ιησούς του Ναυή, κεφ. 13/3 Κριτές, κεφ. 16' Α' Σαμουήλ 6/17, κλπ / Χάρτης Α6.

 

 


 

ΓΑθ: Μία από τις πόλεις των Φιλισταίων πατρίδα του Γολιάθ καταφύγιο αργότερα για τον Δαβίδ: Ιησούς του Ναυή 11/22 Α' Σαμουήλ 518' 17/4, 21/ 10επ.

 

 


 

ΓΑθ-ΕΦΕΡ: Ο τόπος απ' όπου ήρθε ο Ιωνάς: Β' Βασιλέων 14/25  Χάρτης Β2.

 

 


 

ΓΑΙ: Η τοποθεσία μιας από τις πρώτες νίκες του Ιησού του Ναυή μέσα στην υποσχεμένη γη: Ιησούς του Ναυή, κεφ. 7 /  Χάρτης Β4.

 

 


 

ΓΑΛΑΑΔ: Ισραηλιτική γη ανατολικά του Ιορδάνη φημισμένη για τα κοπάδια και τα αρώματά της' περιοχή από την οποία προήλθαν ο Ιαείρ, ο Ιεφθάε και ο Ηλίας: Γένεση 37/25 Ιησούς του Ναυή 17/1' Κριτές 10/3, κεφ. 11' Α' Βασιλέων 17/1' Άσμα Ασμάτων 4/1

 

 


 

ΓΑΛΑΤΙΑ: Ρωμαϊκή επαρχία στη σημερινή κεντρική Τουρκία, όπου ο Παύλας ίδρυσε εκκλησίες, στις οποίες και έγραψε: Πράξεις 16/6, 18/23'  Γαλάτες 1/ 2: Χάρτης,  Φωτογραφία.

 

 


 

ΓΑΛΓΑΛΑ: Τοποθεσία κοντά στην Ιεριχώ όπου οι Ιαραηλίτες σημάδεψαν το πέρασμα του Ιορδάνη θέση ενός σημαντικού θυσιαστηρίου, στο δρομολόγιο του Σαμουήλ ως Κριτή: Ιησούς του Ναυή 41 20' Κριτές 3/19' Α' Σαμουήλ 7/16,10/8, κλπ' Β' Σαμουήλ 19/15' Ωσηέ 4/15, κλπ Χάρτης C5.

 


 

ΓΑΛΙΛΑΙΑ: Περιοχή και Λίμνη στο βόρειο Ισραήλ πατρίδα του Ιησού και αρκετών από τους μαθητές κέντρο μεγάλου μέρους της διακίας του Ιησού: Α' Βασιλέων 9/11' Β' Bασιλέων 15/29 Ησαίας 9/1, Λουκάς 4/14, 5/1επ, 8/22επ' Ιωάννης, κεφ. 21, κλπ Πράξεις 9/31: Σελ. 500/ Χάρτης Β3 / Φωτογραφία. 1, 2 , 3 .

 


 

ΓΑΡΙΖιΝ: Βουνό, απέναντι από το όρος Εβάλ κοντά στη Συχέμ, όπου δόθηκε η ευλογία σε όσους τηρούσαν τον νόμο τόπος της παραβολής του Ιωθάμ, και αργότερα του ναού των Σαμαρειτών: Δευτερονόμιο 27/12' Κριτές απ. Ιωάννης 4/20: Χάρτης, Β41  Φωτογραφία.

 


 

ΓΕΖΕΡ: Ο Ιησούς του Ναυή έκανε εκστρατεία ενάντια στην πόλη αυτή των Χαναναίων ο Φαραώ την έδωσε στον Σολομώντα, ο οποίος την οχύρωσε: Ιησούς του Ναυή 10/33, κλπ Α' Bασιλέων 9/15-16:  Χάρτης .

 

 


 

ΓΕθΣΗΜΑΝΗ: Κήπος πέρα από την Κοιλάδα των Κέδρων, έξω από την Ιερουσαλήμ, όπου πήγε ο Ιησούς κατά τη νύχτα της σύλληψής Του, Ματθαίος 26/36 Ιωάννης 18/1, Χάρτης .

 

 


 

ΓΕΝΝΗΣΑΡΕΤ: Άλλη ονομασία για τη Λίμνη της Γαλιλαίας.

 

 


 

ΓΕΡΑΡΑ: Πόλη στο νότιο Ισραήλ με βασιλιά τον Αβιέλεχ στις ημέρες του Αβραάμ: Γένεση 10/19, 20/1 επ, Χάρτης Α6.

 

 


 

ΓΕΣΕΝ: Περιοχή του δέλτα της Aγύπτου, όπου εγκαταστάθηκαν ο Ιακώβ και η οικογένειά του: Γένεση 45/10 Έξοδος 8/22 Χάρτης .

 

 


 

ΓΕΣΣΟΥΡ: Περιοχή και πόλη στη νότια Συρία εκεί κατέφυγε ο Αβεσσαλώμ, στο σπίτι της μητέρας του: Ιησούς του Ναυή 12/5 Β' Σαμουήλ 3/3, 13/38, κλπ

 

 


 

ΓΙΒΛΙΤΩΝ, ΓΗ ΤΩΝ: Η Φοινικική πόλη της Βύβλου στον Λίβανο προμήθευσε τεχνίτες για τον Ναό: Ιησούς του Ναυή 13/5'Α' Bασιλέων 5/18.

 

 


 

ΓΙΩΝ: Ένας από τους τέσσερις ποταμούς του κήπου της Εδέμ επίσης, η πηγή έξω από την Ιερουσαλήμ όπου χρίσθηκε βασιλιάς ο Σολομώντας και από την οποία ο Εζεκίας διοχέτευσε νερό μέσα από μια σήραγγα στην πόλη: Γένεση 2/13 Α' Βασιλέων 1/38 Α' Χρονικών 32/30 : Φωτογραφία .

 

 


 

ΓΟΜΟΡΡΑ: Πόλη στο νότιο άκρο της Νεκράς θάλασσας, που καταστράφηκε βίαια εξαιτίας της ανηθικότητάς της: Γένεση, κεφ. 14, 19' Ησαίας 1/ 9-10,  Ματθαίος 10/15 .

 

 


 

ΓΩΖΑΝ: Πόλη στη βόρεια Mεσoπoταμία, που προσαρτήθηκε στην Aσσυρία και στην οποία μεταφέρθηκαν οι Ισραηλίτες: Β' Βασιλέων 17/6, 19/12.