ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ

ΒΑΒΕΛ, ΒΑΒΥΛΩΝΑ, ΒΑlθΣΑΝ , ΒΑIθΣΕΜΕΣ , ΒΑIθΣΟΥΡ, ΒΑIθΩΡΩΝ, ΒΑlθΗΛ, ΒΑΣΑΝ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΔΟΣ, ΒΕΝΙΑΜΙΝ, ΒΕΡΟΙΑ, ΒΗθΑΝΙΑ,

ΒΗθΕΣΔΑ, ΒΗθΛΕΕΜ, ΒΗθΣΑ'Ι'ΔΑ, ΒΗθΦΑΓΗ, ΒΗΡ-ΣΑΒΕΕ, ΒΙθΥΝΙΑ , ΒΟΣΟΡΡΑ.

ΒΑΒΕΛ: Η θέση του μεγάλου πύργου (Γένεση 101 10), που ταυτίζεται με τη Βαβυλώνα.

 


 

ΒΑΒΥΛΩΝΑ: Πόλη πάνω στον Ευφράτη έγινε πρωτεύουσα της Βαβυλωνίας στη νότια Μεσοποταμία: Β' Βασιλέων 20/12επ' Ιερεμίας, κεφ. 50  Χάρτης.

 


 

ΒΑlθΣΑΝ: Πόλη, στα τείχη της οποίας κρέμασαν οι Φιλισταίοι το σώμα του Σαούλ: Α' Σαμουήλ 31/10: Χάρτης, C3

 


 

ΒΑIθΣΕΜΕΣ: Ο τόπος στον οποίο επιστράφηκε η κιβωτός από τους Φιλισταίους: Α' Σαμουήλ, κεφ, 6' επίσης, Β' Bασιλέων 14/11

 


 

ΒΑIθΣΟΥΡ: Πόλη που κατοίκησαν οι απόγονοι του Χόλεβ οχυρώθηκε από τον Ροβοάμ: Α' Χρονικών 2145' Β' Χρονικών 11Π: Χάρτης Β6.

 


 

ΒΑIθΩΡΩΝ: (ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ) Κοντά στον τόπο της νίκης του Ιησού του Ναυή: Ιησούς του Ναυή 10/10: Χάρτης Β4.

 


 

ΒΑlθΗΛ: Τοποθεσία του ονείρου του Ιακώβ πόλη αγιαστήριο, που έγινε ένα επίσημο θυσιαστήριο του βορείου βασιλείου του Ιαραήλ: Γένεση, κεφ. 28' Κριτές 20/18, 26' Α' Σαμουήλ 7/16' Α' Bασιλέων 12/28 &  Αμώς 7/10  Χάρτης Β4.

 


 

ΒΑΣΑΝ: Περιοχή ανατολικά της θάλασσας της Γαλιλαίας βασιλείο του Ωγ' φημισμένη για τους ταύρους της: Αριθμοί 21/33, 32133, κλπ  Χάρτης C2,

 


 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΔΟΣ: Δρόμος, που ξεκινάει από τον Κόλπο της Άκαμπα, περνάει ανατολικά της Νεκράς θάλασσας και καταλήγει στη Συρία ο Εδώμ αρνήθηκε στον Μωυσή να τον διαβεί: Αριθμοί 201 17κλπ/Χάρτης.

 


 

ΒΕΝΙΑΜΙΝ: Η επικράτεια της φυλής Βενιαμίν: Ιησούς του Ναυή 18/11-28/  Χάρτης .

 


 

ΒΕΡΟΙΑ: Πόλη στη βόρεια Ελλάδα, όπου κήρυξε ο Παύλος: Πράξεις 17/10: Χάρτης .

 


 

ΒΗθΑΝΙΑ: Η πατρίδα της Μάρθας, της Μαρίας και του Λαζάρου, έξω ακριβώς από την Ιερουσαλήμ: Ιωάννης 11/1, 12/1: Φωτογραφία.

 


 

ΒΗθΕΣΔΑ: Κολυμβήθρα στην Ιερουσαλήμ, όπου ο Ιησούς θεράπευσε έναν ανάπηρο: Ιωάννης 5/2: Φωτογραφία.

 


 

ΒΗθΛΕΕΜ: Πόλη, λίγα χιλιόμετρα νότια της Ιερουσαλήμ εδώ εγκαταστάθηκε η Ρουθ και εδώ γεννήθηκαν τόσο ο Δαβίδ όσο και ο Ιησούς: Ρουθ Α' Σαμουήλ, κεΦ. 16' Β' Σαμουήλ 23/13επ' Ματθαίος, κεφ. 2' Λουκάς, κεφ. 21 Φωτογραφία.

 


 

ΒΗθΣΑ'Ι'ΔΑ: Πόλη, πάνω στην ακτή της Λίμνης της Γαλιλαίας, πατρίδας του Φιλίππoυ, του Ανδρέα και του Πέτρου: Ιωάννης 1/44' Μάρκος 8/22' Ματθαίος 11/21: Χάρτης C2 .

 


 

ΒΗθΦΑΓΗ: Τοποθεσία κοντά στη Bηθανlα, απ' όπου έστειλε ο Ιησούς μαθητές να φέρουν το γαϊδουράκι για την είσοδό Του. στην Ιερουσαλήμ: Μάρκος 11/1: Χάρτης Β5.

 


 

ΒΗΡ-ΣΑΒΕΕ: Η νοτιότατη πόλη του Ισραήλ, πάνω στον εμπορικό δρόμο προς την Aίγυπτο: Γένεση 21/14,31, 26/23&π , Χάρτης Α6.

 


 

ΒΙθΥΝΙΑ: Ρωμαϊκή επαρχία γύρω στις ακτές της Μαύρης θάλασσας: Πράξεις 16/7: Χάρτης .

 


 

ΒΟΣΟΡΡΑ: Πόλη του Εδώμ που καταγγέλθηκε από τους προφήτες: Ησαίας 34/6 .