ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ

ΑΑΒΑ, ΑΒΑΝΑ, ΑΒΕΛ-ΒΑΙΘ-ΜΑΑΧΑ, ΑΒΕΛ-ΜΕΟΛΑ, ΑΒΙΛΗΝΗ, ΑΒΩΡ, ΑΔΑΜ, ΑΔΑΜΑ, ΑΔΡΑΜΥΠΙΟΝ, ΑΕΡΜΩΝ, ΑΖΗΚΑΑΖΩΤΟΣ, ΑθΗΝΑ,

 ΑΙΑΛΩΝ, ΑΙΑΛΩΝ-ΦΑΡΑΓΓΑ, ΑΙΓΥΠΤΟΣ, ΑΙΘΙΟΠΙΑ, ΑIΜΑΘ, ΑΙΝΩΝ, ΑΚΚΑΡΩΝ, ΑΛΑΤΟΣ, ΑΛΜΥΡΑ θΑΛΑΣΣΑ, ΑΜΜΩΝ, ΑΜΦΙΠΟΛΗ,

ΑΝΑθΩθ, ΑΝΤΙΟΧΕΙΑ, ΑΝΤΙΠΑΤΡΙΔΑ, ΑΡ, ΑΡΑΒΑ, ΑΡΑΔ, ΑΡΑΜ, ΑΡΑΡΑΤ, ΑΡΓΩΒ, ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ, APMAΓEΔΔΩNAΣ, ΑΡΝΩΝ, ΑΡΟΗΡ,

ΑΡΩΔ, ΑΣΗΡ, ΑΣΙΑ, ΑΣΚΑΛΩΝ, ΑΣΣΥΡΙΑ, ΑΣΤΑΡΩθ, ΑΤΤΑΛΕΙΑ, ΑΦΕΚ, ΑΧΑΔ, ΑΧΑ'Ι'Α, ΑΧΩΡ.

ΑΑΒΑ: Ποταμός και τοποθεσία στη Βαβυλωνία, όπου κατασκήνωσε ο Έσδρας: Έσδρας 8/15, 21, 31,


ΑΒΑΝΑ: Ένας από τους δύο ποταμούς της Δαμασκού, που αναφέρονται από τον Νεεμάν: Β' Βασιλέων 5/12.


ΑΒΕΛ-ΒΑΙΘ-ΜΑΑΧΑ: Πόλη στα βόρεια της Παλαιστίνης, κοντά στη λίμνη Χουλέ, μέχρι την οποία ο Ιωάβ καταδίωξε τον Σεβά: Β' Σαμουήλ, κεφ. 20' επίσης, Α' Βασιλέων 15/20: Χάρτης, C1.


ΑΒΕΛ-ΜΕΟΛΑ: Τοποθεσία, όπου ο Γεδεών καταδίωξε τους Μαδιανίτες τόπος γέννησης του Ελισσαιέ: Κριτές 7/22' Α' Βασιλέων 19/16: Χάρτης.


 

ΑΒΙΛΗΝΗ: Η περιοχή γύρω από τη Δαμασκό, της οποίας τετράρχης ήταν ο Λυσανίας: Λουκάς 311: Χάρτης, D1.

 


 

ΑΒΩΡ: Παραπόταμος του Ευφράτη' η Γωζάν βρισκόταν στις όχθες του: Β' Βασιλέων 17/6.

 


 

ΑΔΑΜ: Το μέρος, όπου σταμάτησαν τα νερά του Ιορδάνη, επιτρέποντας στους Ισραηλίτες να τον διασχίσουν: Ιησούς του Ναυή 3116: Χάρτης, C4.

 


 

ΑΔΑΜΑ: Κοντά στα Σόδομα μια από τις πόλεις της πεδιάδας: Γένεση 10/19, 14/2: Χάρτης.

 


 

ΑΔΡΑΜΥΠΙΟΝ: Ο Παύλος άνοιξε πανιά για τη Ρώμη με ένα πλοίο από το λιμάνι αυτό, κοντά στην Τροία, στη δυτική ακτή της σημερινής Τουρκίας: Πράξεις 2712: Χάρτης.

 


 

ΑΕΡΜΩΝ: Βουνό στα σύνορα του Ισραήλ, ύψους σχεδόν 3.000 μέτρα, στον Λίβανο και τη Συρία ονομάζεται, επίσης Σιριών τα χιόνια του αποτελούν τμήμα των πηγών του Ιορδάνη πιθανόν, το βουνό όπου μεταμορφώθηκε ο Ιησούς: Ιησούς του Ναυή 12/1, κλπ, Ψαλμός 42/6, 133/3' Ματθαίος 17/ 1, κλπ: Χάρτης, C/1 .

 


 

ΑΖΗΚΑ: Πόλη, στην οποία ο Ιησούς του Ναυή καταδίωξε τους Αμορραίους: Ιησούς του Ναυή 10/10.

 


 

ΑΖΩΤΟΣ: Πόλη των Φιλισταίων, όπου τοποθετήθηκε η κιβωτός μέσα στον ναό του Δαγών: Α' Σαμουήλ, κεΦ. 5' επίσης, Β' Χρονικών 26/6' Ησαίας20/1, κλπ. Χάρτης. Α5.

 


 

ΑθΗΝΑ: Πνευματικό κέντρο του Ελληνικού πολιτισμού και πανεπιστημιακή πόλη, όπου κήρυξε ο Παύλος: Πράξεις, κεφ. 17  φωτογραφία.

 


 

ΑΙΑΛΩΝ: Μια πόλη των Αμορραίων πόλη καταφυγίου, που οχυρώθηκε από τον Ροβοάμ: Ιησούς του Ναυή 19/42, 21/24' Α' Χρονικών 6/69, 8/13, κλπ / Χάρτης, Β5.

 


 

ΑΙΑΛΩΝ, ΦΑΡΑΓΓΑ: Εκεί που ο ήλιος στάθηκε, ενώ πολεμούσε ο Ιησούς του Ναυή: Ιησούς του Ναυή, κεφ. 101 Χάρτης.

 


 

ΑΙΓΥΠΤΟΣ: Δες το άρθρο σελ. 151-154 και Αιγύπτιοι στο Έθνη και Λαοί των Βιβλικών Τόπων ο Χείμαρρος της Αιγύπτου ήταν το σύνορο ανάμεσα στον Ισραήλ και την Αίγυπτο: Αριθμοί 34/5, κλπ.

 


 

ΑΙΘΙΟΠΙΑ: Συνήθως, στην Παλαιά Διαθήκη ονομάζεται Χους - αναφέρεται στο Σουδάν' δες Αιθίοπες στο Έθνη και Λαοί των ΒιβλικώνΤόπων: Β' Βασιλέων 19/9 Ησαίας 18/1, κλπ Ιερεμίας 38/7επ Πράξεις 8/27επ / Χάρτης.

 


 

ΑIΜΑΘ: Η σημερινή Χαμάχ πάνω στον Ποταμό Ορόντη στη Συρία το ιδανικό βόρειο σύνορο για τον Ισραήλ κατακτήθηκε από την Ασσυρία: Ιησούς του Ναυή 13/5 Β' Σαμουήλ 819 Α' Bασιλέων8/65 Β' Bασιλέων 17/24' 18/34, κλπ: Χάρτης.

 


 

ΑΙΝΩΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΣΑΛΗΜ: Ο τόπος που βάπτιζε ο Ιωάννης: Ιωάννης 3/23: Χάρτη C3.

 


 

ΑΚΚΑΡΩΝ: Μία από τις πέντε πόλεις των Φιλισταίων που κρατήθηκε η κιβωτός καταγγέλθηκε από τους προφήτες: Α' Σαμουήλ 5/ 10 Ιερεμίας 25/ 20, κλπ / Χάρτης Α5.

 


 

ΑΛΑΤΟΣ: Κοιλάδα, όπου ο Δαβίδ νίκησε τους Εδωμίτες : Β' Σαμουήλ 8/13: Χάρτης. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ Μεγάλο λιμάνι της Αιγύπτου με άφθονο Ιουδαίκό στοιχείο πατρίδα του Απολλώ: Πράξεις 6/9, 18/24: Χάρτης, σελ. 567.

 


 

ΑΛΜΥΡΑ θΑΛΑΣΣΑ: Ονομασία της Παλαιάς Διαθήκης για τη Νεκρά θάλασσα / Φωτογραφία.

 


 

ΑΜΜΩΝ: Κράτος στα ανατολικά του Ιορδάνη, με πρωτεύουσα τη Ραββά, το σημερινό Αμμάν,  Χάρτης.

 


 

ΑΜΦΙΠΟΛΗ: Πόλη πάνω στο δρομολόγιο του Παύλου, μέσα από τη βόρεια Ελλάδα: Πράξεις 17/1: Χάρτης.

 


 

ΑΝΑθΩθ: Ο τόπος γέννησης του Ιερεμία, στα βόρεια ακριβώς της Ιερουσαλήμ: Ιερεμίας 1/1: Χάρτης.

 


 

ΑΝΤΙΟΧΕΙΑ: 1, Σημαντική πόλη πάνω στον ποταμό Οράντη της Συρίας μεγάλο κέντρο της πρώτης εκκλησίας ορμητήριο των ταξιδιών του Παύλου και του Βαρνάβα: Πράξεις, κεφ. 11, 13/1, 2. Αντιόχεια της Πισιδίας πόλη, που επισκέφθηκε ο Παύλος κατά το πρώτο ιεραποστολικό του ταξίδι: Πράξεις 13/14επ: Χάρτης.

 


 

ΑΝΤΙΠΑΤΡΙΔΑ : Ο Παύλος μεταφέρθηκε εκεί υπό φρούρηση: Πράξεις 23/31: Χάρτης Β4.

 


 

ΑΡ : Μεγάλη πόλη του Μωάβ: Αριθμοί 21/15: Χάρτης C6.

 


 

ΑΡΑΒΑ: Απόκρημνη κοιλάδα που διατρέχει από τη θάλασσα της Γαλιλαίας μέχρι τον Κόλπο της Άκαμπα η θάλασσα της Αραβά είναι η Νεκρά θάλασσα: Δευτερονόμιο 1/1, 3/17, κλπ.

 


 

ΑΡΑΒΙΑ: Συνήθως, αναφέρεται στη βόρεια Αραβία.

 


 

ΑΡΑΔ: Πόλη των Xαναναίων στη Νεγκέβ, που νικήθηκε από τον Ιησού του Ναυή: Αριθμοί 2/11 Ιησούς του Ναυή 12/14: Χάρτης Β6.

 


 

ΑΡΑΜ: Όνομα πολιτειών στη νότια Συρία, ιδιαίερα της Δαμασκού:  Αραμαίοι.

 


 

ΑΡΑΡΑΤ: Τα βουνά όπου σταμάτησε τελικά η κιβωτός μετά τον κατακλυσμό η περιοχή της Λίμνης Βαν στην Τουρκία και την Αρμενία: Γένεση 8/4

 

 


 

ΑΡΓΩΒ: Τμήμα του βασιλείου του Ωγ στη Βασάν, ανατολικά του Ιορδάνη: Δευτερονόμιο, κεφ. 3' Α' Βασιλέων 4/13

 

 


 

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ: Ο Παύλας φέρθηκε μπροστά στο δικαστήριο, που τότε συνεδρίαζε, πάνω στον λόφο αυτό (λόφος του Άρη) στην Αθήνα: Πράξεις, κεφ. 17 / Φωτογραφία.

 

 


 

APMAΓEΔΔΩNAΣ: Ο τόπος συγκέντρωσης για τη μεγάλη τελική μάχη (Μεγιδδώ): Αποκάλυψη 16/16.

 


ΑΡΝΩΝ: Ποτάμι που εκβάλλει στη Νεκρά θάλασσα από τα ανατολικά σύνορα ανάμεσα στους Αμορραίους και τον Μωάβ: Αριθμοί 21/13, κλπ: Χάρτης.

 


 

ΑΡΟΗΡ: Πόλη στη βόρεια όχθη του Αρνών: Δευτερονόμιο 2136, κλπ' Β' Bασιλέων 10/33: Χάρτης C6

 


 

ΑΡΩΔ: Πηγή όπου κατασκήνωσε ο Γεδεών και διάλεξε τη μικρή στρατιωτική δύναμη, που κατατρόπωσε τους Μαδιανίτες: Κριτές 711: Χάρτης.

 


 

ΑΣΗΡ: Το έδαφος της φυλής του Ααήρ: Ιησούς του Ναυή 19/24-31: Χάρτης.

 


 

ΑΣΙΑ: Ρωμαϊκή επαρχία με πρωτεύουσα την Έφεσο το δυτικό τμήμα της σημερινής Τουρκίας: Πράξεις κεφ. 19.

 


 

ΑΣΚΑΛΩΝ: Πόλη των Φιλισταίων: Κριτές 14/19' Α' Σαμουήλ 6/17: Χάρτης, σελ. 116 Α5 / Φωτ., σελ. 224. ΑΣΣΟΣ Λιμάνι πάνω στη δυτική ακτή της σημερινής Τουρκίας: Πράξεις 20/13: Χάρτης.

 


 

ΑΣΣΥΡΙΑ: Χώρα της βόρειας Μεσοποταμίας μεγάλη δύναμη κατά τον 90-70 αιώνα πΧ - εποχή των Ησαία Χάρτης.

 


 

ΑΣΤΑΡΩθ, ΑΣΤΑΡΩθ-ΚΑΡΝΑ'I'Μ: Πόλη, που λεηλατήθηκε από τον Χοδολλογομόρ πρωτεύουσα του Ωγτης Βασάν: Γένεση 14/5' Δευτερονόμιο 1/4, κλπ: Χάρτης D2.

 


 

ΑΣΩΡ: Σημαντική πόλη των Χαναναίων στα βόρεια του Ισραήλ ο Ιησούς του Ναυή νίκησε τον Ιαβείν της Ασώρ και κατέστρεψε την πόλη ο στρατός ενός μεταγενέστερου Ιαβείν της Ασώρ ηττήθηκε από τη Δεβόρρα και τον Βαράκ ξαναχτίστηκε και οχυρώθηκε από τον Σολομώντα έπεσε στους Ασσυρίους: Ιησούς του Ναυή, κεφ. 11 Κριτές, κεφ. 4 Α' Bασιλέων 9/15' B'Bασιλέων 15/29: Χάρτης.

 


 

ΑΤΑΡΩθ: Πόλη στα ανατολικά του Ιορδάνη: Αριθμοί 32/3: Χάρτης C5.

 


 

ΑΤΤΑΛΕΙΑ: Λιμάνι του πρώτου ιεραποστολικού ταξιδιού του Παύλου, στη νότια ακτή της σημερινής Τουρκίας: Πράξεις 14/25: Χάρτης.

 


 

ΑΦΕΚ: Εδώ έχασαν την κιβωτό οι Ισραηλίτες από τους Φιλισταίους: Α' Σαμουήλ 4/1' επίσης, 29/1: Χάρτης Β4.

 


 

ΑΧΑΔ: Περιοχή και μεγάλη πόλη της Βαβυλωνίας, που ιδρύθηκε από τον Νεβρώδ: Γένεση 10/10.

 


 

ΑΧΑ'Ι'Α: Επαρχία της νότιας Ελλάδας με πρωτεύουσα την Κόρινθο: Πράξεις 18/12, Χάρτης.

 


 

ΑΧΩΡ: Κοιλάδα κοντά στην Ιεριχώ, όπου λιθοβολήθηκε ο Αχάν: Ιησούς του Ναυή 7/24.